Ko je Lana?

Lana Nikolić

(kojoj je na rođenju dato ime Milanka, a ona je ustvari čitavog života Lana). Doktorantkinja Filološkog fakulteta u Beogradu, novinarka Radio Beograda 202.

Aktivistkinja koja je posebno zainteresovana za mlade uopšte, i mlade iz osetljivih društvenih grupa.

Ustvari, pesnikinja, filozofkinja, sanjarka.

Voli da menja svet. Zato mnogo priča. 🙂

lana 1
Foto: Nada Kostić

KONTAKT